Sertifikat

2023 SGS AB Standart Sertifikatı

 

2023 SGS

2023 SGS Sertifikatı

 

SGS sertifikatı

Test Hesabatı            Yox.:SHAHL23006411702Tarix:01 iyun 2023-cü il Səhifə 3/8

üçüncü sınaqda və birincidən üçüncü miqrasiya sınağına qədər materialın və ya əşyanın dayanıqlığına əsasən aşkar edilmişdir.

Avropa Parlamentinin və Şurasının 27 oktyabr 2004-cü il tarixli (AK) 1935/2004 saylı Qaydası, (Aİ) № 10/2011 və ona düzəliş (AB) 2020/4245 Qayda ・ Ağır metalların xüsusi miqrasiyası

Test Metodu: EN 13130-1:2004-ə istinad edərək, təhlil ICP-OES və ICP-MS tərəfindən aparılmışdır.

Simulyator

Test Vəziyyəti

1

3% Sirkə turşusu (W/V)

70°C 2 saat

 

 

Test elementləri

Limit

Vahid(lər)

RL

1

3%Sirkə turşusu (W/V)
Miqrasiya vaxtları

Birinci

İkinci

üçüncü

Arsenik (As)

ND

mq/kq

0.01

ND ND ND
Kadmium (Cd)

ND

mq/kq

0.002

ND ND ND
Xrom(Cr)

ND

mq/kq

0.01

ND ND ND
Merkuri (Hg)

ND

mq/kq

0.01

ND ND ND
Qurğuşun (Pb)

ND

mq/kq

0.01

ND ND ND
Alüminium (AI)

1

mq/kq

0.1

ND ND ND
Barium (Ba)

1

mq/kq

0,25

ND ND ND
Kobalt (Co)

0,05

mq/kq

0.01

ND ND ND
Mis (Cu)

5

mq/kq

0,25

ND ND ND
Dəmir (Fe) 48

mq/kq

5

ND ND ND
Litium (Li)

0.6

mq/kq

0.1

ND ND ND
Manqan (Mn)

0.6

mq/kq

0.1

ND ND ND
Sink (Zn)

5

mq/kq

0.5

ND ND ND
Nikel(Ni)

0.02

mq/kq

0.01

ND ND ND
Sürmə (Sb)

0.04

mq/kq

0.01

ND ND ND
Avro (Avropa)

-

mq/kq

0,025

ND ND ND
Qadolinium (Gd)

-

mq/kq

0,025

ND ND ND
Lantha nu m(La)

-

mq/kq

0,025

ND ND ND
Terbiu m 仃 b)

-

mq/kq

0,025

ND ND ND
Avropium (Av) + Qadolinium (Gd) + Lantan (La) + Terbium (Tb)

0,05

mq/kq

-

ND ND ND
Sabitlik

-

-

-

Şərh

Keçmək

 

Test Nəticəsi

Test Hissəsinin Təsviri:

SN ID

Nümunə nömrəsi

SGS Nümunə ID

Təsvir n

Material (müştəri tərəfindən tələb olunur)

SN1

1

SHA23-0064117-0001.C001

Ağ plastik kvadrat boşqab

Melamin

Avropa Parlamentinin və Şurasının 27 oktyabr 2004-cü il tarixli (AK) 1935/2004 saylı Qaydası, (Aİ) № 10/2011 və ona düzəliş (AB) 2020/1245 QaydasıÜmumi miqrasiya

Simulant istifadə olunur

Limit

Vahid(lər)

RL

1

(1stmiqrasiya)

1

(2ndmiqrasiya)

1

(3rdmiqrasiya)

Sabitlik

Şərh

3% sirkə turşusu (WA/)

10

mq/dm2

3.0

ND

ND

ND

Keçmək

2023 SGS Sertifikatı

 

2023 SGS

 

 

 

Test Hesabatının Nömrəsi:SHAHL23006411701Tarix:26 may 2023-cü il

Nümunə təsviri: MELAMIN POWDER

SGS №: SHHL2305022076CW

 

Test Tələbi

Şərh

 

1

Avropa Parlamentinin və 27 saylı Şuranın 1935/2004 saylı Qaydası (AK)Oktyabr 2004, (Aİ) No 10/2011 və ona düzəliş (AB) 2020/1245 Tənzimləmə - Melamin Xüsusi Miqrasiyası

 

Keçmək

 

2

Avropa Parlamentinin və Şurasının 27 oktyabr 2004-cü il tarixli (AK) 1935/2004 saylı Qaydası, (Aİ) № 10/2011 və ona düzəliş (Aİ) 2020/1245 Əsasnamə, Komissiya Qaydası (Aİ) 22-ci il tarixli 284/2011 Mart 2011 - Formaldehidin spesifik miqrasiyası

 

Keçmək

Intertek (1)2

Intertek sertifikatları

2022 Intertek Sertifikatının Test Hesabatı

Ərizəçi:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD

Nümunə Element Adı:Melamin kvadrat diski

Sınaq müddəti:10 iyun 2022 - 20 iyun 2022

Nəticə:

Standart Nəticə
Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Qaydası, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (Aİ) 2016/1416 və Qayda No 1935/2004- Ümumi miqrasiya Keçmək
Avropa Komissiyasının Qaydası №.10/2011 Əlavə II, 24 Avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (AB) 2016/1416 və metal tərkibinin xüsusi miqrasiyasına dair 1935/2004 saylı qayda Keçmək
Avropa Komissiyasının Qaydası №.10/2011 Əlavə I, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (AB) 2016/1416 və Formaldehidin xüsusi miqrasiyasına dair 1935/2004 saylı Qayda Keçmək
Avropa Komissiyasının № tənzimləməsi.Formaldehidin xüsusi miqrasiyası haqqında 284/2011 Keçmək
Avropa Komissiyasının Qaydası №.10/2011 Əlavə I, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (AB) 2016/1416 və Melamin spesifik miqrasiyasına dair 1935/2004 saylı Qayda Keçmək

2022 Huafu Melamin Disk testi

Huafu Intertek

Huafu Intertek2

Huafu Chemicals Intertek

2021 CTT Sertifikatı

2021 CTT Sertifikatı

 

Test Hesabatı

Hesabat Nömrəsi:DGCTT2103060523EN Tarix:Apr.02, 2021

Yox. Standart və Tələb Nəticə(lər)
1 Melamin plastik qablar (QB/T 1999-1994)-Quru istiliyə davamlılıq- Aşağı temperatur müqaviməti- Müharibə (torpaq)-Damcı KEÇMƏK
2 ZWX/QLB 0202-2015 Körpələr və gənc uşaqlar üçün qablar üçün təhlükəsizlik tələbləri- Qaynar suya davamlılıq KEÇMƏK
3 Melamin plastik qablar (QB/T 1999-1994)-ümumi miqrasiya KEÇMƏK
Intertek (1)2

Intertek sertifikatları

2021 Intertek Sertifikatının Test Hesabatı

Ərizəçi:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDTarix:28 yanvar 2021-ci il

Nümunə təsviri:

Məhsulun adı: Melamin kvadrat diski

Məhsul nömrəsi: M63393

Nəticə:

Sınaq Nümunə  Standart  Nəticə 
Təqdim edilmiş nümunənin sınaqdan keçirilmiş komponentləri  Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı reqlamenti, 2020/1245 saylı düzəliş və digər düzəlişlər və tənzimləmə 1935/2004-spesifik formaldehid miqrasiyası  Keçmək 
Təqdim edilmiş nümunənin sınaqdan keçirilmiş komponenti  Avropa Komissiyasının 10/2011 nömrəli Qaydası, 2020/1245 saylı düzəliş və digər düzəlişlər və 1935/2004-cü Qaydaya aid melamin miqrasiyası  Keçmək 

 

2021 Huafu Intertek Sertifikatı

2021 intertek

Huafu intertek

Huafu Chemicals sertifikatı

2019 SGS Sertifikatı

 

2019 SGS

 

 

Müştərilər adından aşağıdakı nümunə(lər) təqdim edilib və müəyyən edilib: MELAMINE DISC

Nəticə Xülasəsi:

Test sorğusu Nəticə
Dəyişikliklərlə 14 yanvar 2011-ci il tarixli 10/2011 saylı Komissiya Qaydası (Aİ)-Ümumi miqrasiya KEÇMƏK
14 yanvar 2011-ci il tarixli 10/2011 saylı Komissiya Qaydası (AB) ilədüzəlişlər - melaminin xüsusi miqrasiyası KEÇMƏK
14 yanvar 2011-ci il tarixli 10/2011 saylı Komissiya Qaydası (Aİ) və Komissiya22 mart 2011-ci il tarixli 284/2011 nömrəli Qayda (Aİ) - Xüsusi miqrasiyaformaldehid KEÇMƏK
Dəyişikliklərlə 14 yanvar 2011-ci il tarixli 10/2011 saylı Komissiya Qaydası (Aİ)-Ağır metalın spesifik miqrasiyası KEÇMƏK
Intertek (1)2

Intertek sertifikatları

Təqdim edilmiş nümunənin sınaq nəticəsi (MELAMINE DISC)

Sınaqdan keçmiş təqdim edilmiş nümunənin nəticəsi (MELAMIN UŞAQ ŞAĞI)

Standart Nəticə
Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Qaydası, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (Aİ) 2016/1416 və Qayda No 1935/2004- Ümumi miqrasiya Keçmək
Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Əlavə II Qaydası, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (Aİ) 2016/1416 və metal tərkibinin xüsusi miqrasiyası üzrə 1935/2004 saylı qayda Keçmək
Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Qaydası Əlavə I, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (Aİ) 2016/1416 və Formaldehidin xüsusi miqrasiyası üzrə 1935/2004 saylı Qayda Keçmək
Formaldehidin spesifik miqrasiyasına dair Avropa Komissiyasının 284/2011 saylı qaydaları Keçmək
Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Qaydası Əlavə I, 24 avqust 2016-cı il tarixli Düzəliş (Aİ) 2016/1416 və Melamin spesifik miqrasiyasına dair 1935/2004 saylı Qayda Keçmək

 

INTERTEK-2017_1

INTERTEK-2017_4

INTERTEK-2015_1

INTERTEK-2015_1

SGS(1)2

SGS sertifikatları

Təqdim edilmiş nümunənin sınaq nəticəsi (MELAMINE DISC)

Test sorğusu Nəticə
14 yanvar 2011-ci il tarixli, 10/2011 saylı Komissiya Qaydası (Aİ) düzəlişlərlə-Ümumi miqrasiya KEÇMƏK
14 yanvar 2011-ci il tarixli, 10/2011 saylı Komissiya Qaydası ilə düzəlişlər-Melaminin xüsusi miqrasiyası KEÇMƏK
14 yanvar 2011-ci il tarixli 10/2011 saylı Komissiya Qaydası və 22 mart 2011-ci il tarixli 284/2011 saylı Komissiya Qaydası (Aİ) - Formaldehidin xüsusi miqrasiyası KEÇMƏK
14 yanvar 2011-ci il tarixli 10/2011 saylı Komissiya Qaydası - Ağır metalın xüsusi miqrasiyası KEÇMƏK

 

Test edilmiş nümunə Standart Nəticə
Təqdim edilmiş nümunənin sınaqdan keçirilmiş komponenti Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Qaydası Əlavə I və 1282/2011 saylı Dəyişiklik və Melamin spesifik miqrasiyasına dair 1935/2004 saylı Qayda. Keçmək
  Avropa Komissiyasının 10/2011 saylı Qaydası Əlavə I və Formaldehidin spesifik miqrasiyasına dair 1935/2004 saylı Qayda Keçmək
  Formaldehidin spesifik miqrasiyasına dair Avropa Komissiyasının 284/2011 saylı Qaydası Keçmək

 

INTERTEK-2017_4

INTERTEK-2017_4

INTERTEK-2015_1

INTERTEK-2015_1


Bizimlə əlaqə saxlayın

Biz sizə hər zaman kömək etməyə hazırıq.
Zəhmət olmasa dərhal bizimlə əlaqə saxlayın.

Ünvan

Shanyao Town Sənaye Zonası, Quangang Rayonu, Quanzhou, Fujian, Çin

E-poçt

Telefon